Συνεργάτες

Δέσποινα Σ. Δαγτζή - Γιαννακάκη

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης το έτος 1982.

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας το έτος 1985.

Έχει συνεργαστεί με τα Δικηγορικά Π. Σαρλή (1984-1986), Γρηγορίου Τιμαγένη (1986-1988) και Π. Καρυδάκη & Συνεργάτες (1988-1995) αποκτώντας σημαντική εμπειρία στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, στην αγορά και πώληση πλοίων, στην εγκαθίδρυση Ελληνικών, αλλοδαπών και παράκτιων ναυτιλιακών Εταιρειών καθώς επίσης και συμβολαίων ακινήτων.

Γνωρίζει την αγγλική γλώσσα.

Έλενα Ιγνατιάδη

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου King’s College London (University of London).

Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Southampton University με ειδίκευση στο Ναυτιλιακό Δίκαιο.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς και Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις.

Γνωρίζει την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.