Οι Ιδρυτές

Σωτήρης Κ. Γιαννακάκης

Ο Σωτήρης Κ. Γιαννακάκης έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1960 και είναι Δικηγόρος από το 1985, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

Είναι απόφοιτος με άριστα της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, με ειδικότητα στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Επενδύσεων σε πλουτοπαραγωγικές πηγές, Εταιρικό Δίκαιο, Διεθνή Νομικά Προβλήματα και Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Έχει διατελέσει βοηθός διδασκαλίας καθηγητού (teaching assistant) στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (με Καθηγητή τον κ. Louis Shon) στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard (1983-1984).

Είναι Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα διατριβής: «Η Λύση της Σύμβασης Δικαιόχρησης».
Δίδασκε επί πέντε έτη (2010-2015) Διεθνές Δίκαιο, Διεθνές Εμπορικό δίκαιο και International Franchising στο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο AYDIN UNIVERSITY της Κων/πολης (Τουρκίας).

Έχει διδάξει (1993-1999) και διδάσκει και σήμερα (2014-2020) διάφορα γνωστικά αντικείμενα όπως, Introduction to Shipping, Carriage of Goods by Sea, Business Law και International Trade Law στο BCA (Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών).

Επίσης, διεξάγει σεμινάρια από το 1999 στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη σχετικά με το franchising, στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Franchising KEM και του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ FRANCHISE ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ασχολείται με τους τομείς του Εμπορικού Δικαίου (Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου και Δικαίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου), Εταιρικού Δικαίου, Δικαίου Επιχειρήσεων και Επενδύσεων, Δικαιόχρησης (Franchising) Συμβάσεων Διανομής και Αντιπροσώπευσης, Τραπεζικού Δικαίου, Χρηματοδοτήσεων Πλοίων και Αεροσκαφών, Aγοραπωλησιών και Mισθώσεων ακινήτων, Λοιπών Εμπορικών Συμβάσεων, Σημάτων (Trade Marks), Πνευματικής Ιδιοκτησίας και είσπραξης απαιτήσεων.

Γνωρίζει την αγγλική γλώσσα.

Είναι συγγραφέας:
(α) σε συνεργασία με τη Δικηγόρο Υπαπαντή Καλογεροπούλου, του κεφαλαίου που αναφέρεται στο ‘FRANCHISE in Greece’, στην έκδοση του Global Legal Group ‘The International Comparative Legal Guide to FRANCHISE’ (2015)
(β) της μελέτης «ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ FRANCHISING ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2001, τευχ. 7
(γ) της μελέτης ‘’ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’’, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1997, τευχ. 11
(δ) του κεφαλαίου που αναφέρεται στο Ελληνικό Φορολογικό Δίκαιο στην έκδοση του FT Law & Tax ‘’CAPITAL TAXES AND ESTATE PLANNING IN EUROPE’’ (1992)
(ε) της μελέτης σχετικά με την ‘’Παραγραφή των αξιώσεων για συνεισφορά σε Γενική Αβαρία’’ (Επιθεώρηση Ναυτικού Δικαίου, Δεκέμβριος 1991)
(στ) του κεφαλαίου που αναφέρεται στο Ελληνικό Αεροπορικό Δίκαιο στην έκδοση του FT Law & Tax ’AIRCRAFT FINANCING’’ (1989).

Έχει συνεχή παρουσία, αρθρογραφώντας, στον ημερήσιο οικονομικό τύπο για θέματα franchising καθώς και σε εξειδικευμένα περιοδικά για το franchising.

Έχει συμμετάσχει κατ’ επανάληψη ως εισηγητής και σύνεδρος σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και ημερίδες για το Franchising και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Είναι Νομικός Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ FRANCHISE ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τ. Υπεύθυνος της Νομικής Γραμματείας του Διεθνούς Συμβουλίου FRANCHISE (WFC), μέλος της Νομικής Επιτροπής της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ FRANCHISE (EFF), Υπεύθυνος της Νομικής Γραμματείας της ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ FRANCHISE (MFF), μέλος της Ένωσης Αμερικανών Δικηγόρων (AMERICAN BAR ASSOCIATION) και της Διεθνούς Ένωσης Δικηγόρων (INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION) (μεταξύ άλλων, μέλος στα τμήματα του Franchising και του Δικαίου των Επιχειρήσεων), μέλος της Ένωσης Αποφοίτων του Harvard στην Ευρώπη και μέλος των επιστημονικών ενώσεων ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Υπαπαντή Καλογεροπούλου

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας το έτος 1997.

Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές (D.E.S.S.) στο Πανεπιστήμιο Jean Moulin-Lyon III, της Γαλλίας με ειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο/ Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων (2000). Έχει συνεργαστεί ως ασκούμενη (stagiaire) με τη γαλλική Δικηγορική Εταιρεία ‘Berlioz & Co’ στο Παρίσι Γαλλίας (2000).

Είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς από το 1999.

Ασκεί από το 1999 μάχιμη δικηγορία (δικαστηριακή εκπροσώπηση και παροχή νομικών συμβουλών) στο αντικείμενο του Εμπορικού Δικαίου, με έμφαση και εξειδίκευση στην παροχή συμβουλών ανάπτυξης νομικών ή φυσικών προσώπων με τη μέθοδο της δικαιόχρησης αλλά και στην επίλυση προβλημάτων εκ των συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) και άλλων καθέτων συμφωνιών προμήθειας και διανομής. Επίσης, χειρίζεται καθημερινά (δικαστηριακή εκπροσώπηση και παροχή νομικών συμβουλών) και πολλά άλλα σύγχρονα θέματα Εμπορικού Δικαίου όπως ενδεικτικά, Δικαίου Εταιριών, Δικαίου Διαδικτύου, Δικαίου Σημάτων, Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Μισθώσεις, Αγοραπωλησίες κλπ αλλά και Αστικού και Διοικητικού Δικαίου, διαθέτοντας εκτενή εμπειρία σε όλα τα ανωτέρω θέματα.

Επίσης, έχει διατελέσει ομιλήτρια σε σεμινάρια από το 2003 στην Αθήνα, σχετικά με ζητήματα απορρέοντα από τον θεσμό της δικαιόχρησης (franchising), στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Franchising KEM αλλά και στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς .

Γνωρίζει την αγγλική, γαλλική, ιταλική, γερμανική γλώσσα καθώς και την ιαπωνική (επίπεδο 2).

Είναι συγγραφέας σε συνεργασία με τον Δικηγόρο Σωτήρη Γιαννακάκη, του κεφαλαίου που αναφέρεται στο ‘FRANCHISE in Greece’, στην έκδοση του Global Legal Group ‘The International Comparative Legal Guide to FRANCHISE’ (2015).

Έχει συνεχή παρουσία, αρθρογραφώντας, στον ημερήσιο οικονομικό τύπο για θέματα franchising καθώς και σε εξειδικευμένα περιοδικά για το franchising.