Νέα & Άρθρα

  Loading posts...
 • Σημεία τριβής μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου στα δίκτυα Franchise

  Η ιδιαιτερότητα αφενός που παρουσιάζει η σύμβαση franchise (ως “μικτή” σύμβαση) και η έλλειψη αφετέρου ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για αυτήν, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάκυψης νομικών ζητημάτων από την εφαρμογή της. Πριν…

 • Η σύμπραξη των Franchisees: “Όπλο” εξέλιξης του συστήματος ή επικίνδυνη συγκυρία;

  Για να μιλάμε για ένα δίκτυο δικαιόχρησης (franchise) θα πρέπει να έχουμε άνω των δύο συνήθως επιχειρηματιών, οι οποίοι όλοι μαζί έχουν συμφωνήσει να συνεργάζονται κατ’ αποκλειστικότητα με το δικαιοπάροχο, εφαρμόζοντας όλοι…

 • Licensing VS Franchising

  Κατά τα γενόμενα μέχρι σήμερα δεκτά από θεωρία και νομολογία, ως franchising νοείται η συμφωνία με την οποία μία επιχείρηση (δικαιοπάροχος) παραχωρεί σε μια άλλη επιχείρηση (δικαιοδόχο), έναντι οικονομικού ανταλλάγματος το δικαίωμα…

 • Άρθρα για το Franchise

  Ο Αθέμιτος Ανταγωνισμός στο Franchise Οι Απαραίτητες Προϋποθέσεις Δημιουργίας και Σωστής Λειτουργίας ενός Δικτύου Franchise Νομική Οριοθέτηση της Σύμβασης Δικαιόχρησης εν Σχέσει με Άλλες Μορφές Κάθετης Εμπορικής Συνεργασίας (Αντιπροσωπεία, Διανομή) και με…

 • Άρθρα για το E-Commerce

  Νομική Οριοθέτηση της Σύμβασης Δικαιόχρησης εν Σχέσει με Άλλες Μορφές Κάθετης Εμπορικής Συνεργασίας (Αντιπροσωπεία, Διανομή) και με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο