Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ - A. KΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Διαθέτουμε ευρεία, εγχώρια και διεθνή εμπειρία επίλυσης και χειρισμού νομικών ζητημάτων, εξυπηρετώντας πελάτες σε όλο τον κόσμο Δικηγορικά Γραφεία Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ - A. KΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Διαθέτουμε ευρεία, εγχώρια και διεθνή εμπειρία επίλυσης και χειρισμού νομικών ζητημάτων, εξυπηρετώντας πελάτες σε όλο τον κόσμο Δικηγορικά Γραφεία

Το Δικηγορικό Γραφείο λειτούργησε αρχικά το έτος 1993 στον Πειραιά και, εν συνεχεία από το 1999 στην Αθήνα, ως «Δικηγορικό Γραφείο Σ.Κ. Γιαννακάκη» ενώ, με τη σημερινή του μορφή, ως «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ – A. KΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ», παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αθήνα από το έτος 2002.

Διαθέτουμε ευρεία, εγχώρια και διεθνή εμπειρία επίλυσης και χειρισμού νομικών ζητημάτων, εξυπηρετώντας πελάτες από όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αμερική αλλά και από οπουδήποτε αλλού ανά τον κόσμο απαιτηθεί. Για εμάς κάθε νομικό ζήτημα και κάθε ανάγκη πελάτη αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα με στόχο πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα.

Τα «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ – A. KΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ» έχουν, επίσης, δημιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο συνεργασίας και επικοινωνίας με έγκυρα δικηγορικά γραφεία ανά τον κόσμο με αποτέλεσμα τη γρήγορη και αποτελεσματική διευθέτηση των νομικών ζητημάτων των πελατών τους και εκτός Ελλάδας.

Υπηρεσίες

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες βασιζόμενες στην πολύχρονη εμπειρία μας και την εξειδίκευσή μας σε επίπεδο είτε συμβουλευτικής επί οποιουδήποτε νομικού ζητήματος μας ανατεθεί είτε δικαστικής επίλυσης διενέξεων και διαφορών (συμπεριλαμβανομένης της διαιτησίας και/ή διαμεσολάβησης).

Εμπορικό Δίκαιο

Το γραφείο μας εξειδικεύεται και αναλαμβάνει την παροχή νομικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς Εμπορικού Δικαίου, παρακολουθώντας στενά όλες τις νεότερες εξελίξεις που ανακύπτουν στον οικείο χώρο, τις οποίες και εφαρμόζει κάθε φορά για τις ανάγκες των πελατών μας .

Συγκεκριμένα, το γραφείο μας αναλαμβάνει οποιοδήποτε ζήτημα Δικαίου Εμπορικών Συμβάσεων (Franchising, Licensing, Agency κλπ), Δικαίου Εταιριών (από τη σύσταση έως τη λύση αλλά και μετά από αυτήν), Διεθνούς Δικαίου Επιχειρήσεων (διασυνοριακές συναλλαγές και ζητήματα εξ’ αυτών), Δικαίου Αθέμιτου Ανταγωνισμού, Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δικαίου Σημάτων, Δικαίου Διαδικτύου (Internet) κ.α.

Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την παροχή νομικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς του Αστικού Δικαίου.

Διοικητικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την παροχή νομικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς του Διοικητικού Δικαίου.

Τραπεζικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την παροχή νομικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς του Τραπεζικού Δικαίου.

Ζητήστε τη συμβουλή μας!

Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένους και έμπειρους δικηγόρους. Δίνουμε λύση άμεσα και αποτελεσματικά σε όλα τα νομικά θέματα που σας απασχολούν.

Νέα & Άρθρα

Ενημερωθείτε για θέματα που σχετίζονται με το νόμο και τη δικαιοσύνη, τα εταιρικά μας νέα και άλλα.

franchise_problems

Σημεία τριβής μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου στα δίκτυα Franchise

Η ιδιαιτερότητα αφενός που παρουσιάζει η σύμβαση franchise (ως “μικτή” σύμβαση) και η έλλειψη αφετέρου ειδικής νομοθετικής ρύθμισης…

franchising_blog_img

Η σύμπραξη των Franchisees: “Όπλο” εξέλιξης του συστήματος ή επικίνδυνη συγκυρία;

Για να μιλάμε για ένα δίκτυο δικαιόχρησης (franchise) θα πρέπει να έχουμε άνω των δύο συνήθως επιχειρηματιών, οι…

franchising_licensing_new

Licensing VS Franchising

Κατά τα γενόμενα μέχρι σήμερα δεκτά από θεωρία και νομολογία, ως franchising νοείται η συμφωνία με την οποία…

arthra-gia-to-franchise

Άρθρα για το Franchise

Ο Αθέμιτος Ανταγωνισμός στο Franchise Οι Απαραίτητες Προϋποθέσεις Δημιουργίας και Σωστής Λειτουργίας ενός Δικτύου Franchise Νομική Οριοθέτηση της…

Loading blog posts...